همه نوشته‌ها در 'خبرها' اشتراک

چرا نمی میریم از این همه غم :(

چرا نمی‌میریم ازین همه غم 🙁   موش انگشت کودک زباله گرد را در کرج خورده است، پیمانکاران از …